FAQ

1. Wie zijn Ecorys en Totta Research?

Ecorys levert onderzoeks- en adviesdiensten aan klanten binnen en buiten Nederland. Ecorys is gespecialiseerd in economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling. Ecorys is de partij die tot drie keer aan toe is geselecteerd door het Ministerie van Economische Zaken om de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO) uit te voeren onder de G32-gemeenten. Verder houdt Ecorys zich veelvuldig bezig met het opstellen van economische visies, profielen en vraagstukken rondom werklocaties. Meer weten? Gaat u dan naar www.ecorys.nl.

Totta research is een fusie organisatie van Quint Result en ADV Market Research. Totta research is een nieuw generatie onderzoeksbureau en is sterk in het uitvoeren van online en economisch onderzoek. Quint Result was de verzelfstandigde dochter van TNS NIPO en voerde samen met TNS NIPO het Benchmark Ondernemingsklimaat uit in opdracht van meer dan 80 niet G32 gemeenten uit. Meer weten? Gaat u dan naar www.totta.nl.

 

2. Wat zijn de BGO en de BOK?

De BGO is ontwikkeld in de pijler economie van het Grote Steden Beleid (GSB). Het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelde in samenwerking met de GSB-gemeenten eind jaren negentig de monitor Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO). De gedachte achter deze monitor was enerzijds het meten van de tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en anderzijds het oordeel over het ondernemingsklimaat. Het Ministerie van Economische Zaken was opdrachtgever van de BGO en leverde de resultaten aan de GSB-gemeenten (later G32). Ecorys is de marktpartij die de laatste drie metingen in opdracht van het Ministerie uitvoerde. In 2010 heeft er een eindmeting plaatsgevonden en is het project hiermee vanuit het Ministerie beëindigd. Vanuit het G32-stedennetwerk is nagedacht over een continuering van dit onderzoek.

De Benchmark Ondernemingsklimaat (BOK) is ontstaan in 2003. Quint Result bood in samenwerking met TNS NIPO dit onderzoek aan alle niet-G32-gemeenten aan. Er werd destijds samengewerkt met het Ministerie om ervoor te zorgen dat BOK en BGO zo vergelijkbaar mogelijk waren. Dit zodat de overige gemeenten zichzelf eveneens t.o.v. de GSB-gemeenten (op totaalniveau) konden vergelijken. De metingen onder deze groep zijn jaarlijks uitgevoerd en de deelnemende gemeenten verschilden per meting, o.a. omdat de gemeenten zelf opdrachtgever waren en niet het Ministerie van Economische Zaken. Vandaag de dag wordt dit onderzoek nog steeds uitgevoerd en kunnen alle gemeenten zich aanmelden voor een (nieuwe) meting. 

 

3. Wat is de Peiling OndernemingsKlimaat?

Totta research en Ecorys hebben onlangs de krachten gebundeld. De Peiling OndernemingsKlimaat (POK) is de nieuwe naam van zowel de BOK als de BGO. Deze vernieuwde peiling bouwt voort op beide en is hiermee ook vergelijkbaar. Na inloggen op www.peiling-ondernemingsklimaat.nl zijn gemeenten in staat zichzelf ten opzichte van elkaar te vergelijken, eerdere resultaten in te zien, rapportages uit te draaien en 'best practices' in te zien. In tegenstelling tot de BOK en de BGO zal de Peiling OndernemingsKlimaat online in plaats van telefonisch worden uitgevoerd. Dit omdat tegenwoordig de ondernemers online te bereiken zijn en omdat een online methode voor de ondernemers de voorkeur heeft. Immers; de ondernemer kan zelf bepalen op welk moment hij of zij de enquête invult. Daar komt bij dat het kostenbesparende aspect van deze vorm van onderzoek deelname aan POK voor gemeenten toegankelijker maakt.

 

4. Welke gemeenten hebben voorheen aan de BOK/BGO meegedaan?

De G32-gemeenten, te weten: 

Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, 's Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

De overige gemeenten, te weten: 

Aalsmeer, Albrandswaard, Almere, Alphen aan den Rijn, Assen, Bergen op Zoom, Beverwijk, Borger Odoorn, Borne, Brunssum, Coevorden, De Wolden, Delft, Den Helder, Deurne, Diemen, Drimmelen, Echt-Susteren, Ede, Enkhuizen, Ferwerderadiel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gooi en Vechtstreek,Gorinchem, Gouda, Grootegast, Gulpen-Wittem, Haarlemmermeer, Harderwijk, Hardinxveld-Giessendam, Heerlen, Heiloo, Hellendoorn, Heusden, Hillegom, Hoogeveen, Hoogzand-Sappemeer, Hoorn, Horst aan de Maas, Houten, Kampen, Katwijk, Kerkrade, Landgraaf, Landsmeer, Leusden, Maasbracht, Moerdijk, Nieuwegein, Noordoost-Friesland, Noordoostpolder, Nuenen, Nuth, Oldambt, Oldenzaal, Onderbanken, Oss, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Rijssen-Holten, Roosendaal, Schoonhoven, 's Gravenzande, Simpelveld, Slochteren, Smallingerland, Sneek, Steenwijkerland, Terneuzen, Twenterand, Uden, Utrechtste Heuvelrug, Vaals, Veghel, Velsen, Vianen, Vlaardingen, voerendaal, Weert, Westland, Wieringermeer, Winschoten, Woensdracht, Zandvoort, Zeist, Zoetermeer, Zuidplas, Zutphen en Zwijndrecht.

Voor bovenstaande gemeenten hebben we in de afgelopen jaren twee of meer metingen gedaan, waarmee we gezamenlijk al ruim 240 BGO/BOK-metingen hebben uitgevoerd. We kunnen daarom met trots zeggen dat ervaring met het uitvoeren van dit onderzoek in overvloed aanwezig is.

 

5. Wat is de Ondernemerspeiling van KING?

De Ondernemerspeiling van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een onderzoek naar de tevredenheid van ondernemers over de gemeente. Het gaat om een eenvoudig onderzoek dat makkelijk is toe te passen en beperkte kosten met zich meebrengt. Als het onderzoek volgens de handleiding is uitgevoerd, kan de uitslag worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunnen gemeenten zich onderling vergelijken op het terrein van het lokale ondernemersklimaat en de dienstverlening.

De Ondernemerspeiling van KING geeft een beeld van hoe ondernemers denken over de volgende onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening
  • lokale regel- en lastendruk
  • de relatie tussen ondernemer en gemeente
  • economisch beleid
  • vestigingsklimaat


Benodigde documentatie
U vindt op de website van KING meer informatie de benodigde documentatie om de Ondernemerspeiling uit te voeren. Ecorys en Totta kunnen de Ondernemerspeiling voor u uitvoeren. Heeft u vragen over het uitvoeren van de Ondernemerspeiling? Neem dan contact op met Elvira Meurs via elvira.meurs@ecorys.com of rechtstreeks met Aisia Okma van KING via info@kinggemeenten.nl.

 

6. Hoe verhoudt de Ondernemerspeiling van KING zich tot de POK?

De Ondernemerspeiling en de Peiling OndernemingsKlimaat (POK) zijn twee verschillende producten. De Ondernemerspeiling van KING is ontwikkeld met gemeenten, belangenorganisaties en onderzoeksbureaus, waaronder Totta en Ecorys. POK is door Ecorys en Totta ontwikkeld als vervolg en uitbreiding op eerdere benchmarks te weten de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO) en de Benchmark OndernemingsKlimaat (BOK). De resultaten van de Ondernemerspeiling worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en de resultaten van de POK zijn op www.peiling-ondernemingsklimaat.nl in te zien.

 

7. Kan ik eigen vragen toevoegen aan de Peiling OndernemingsKlimaat (POK)?

Ja, het is mogelijk om eigen vragen aan de standaardvragenlijst toe te voegen. Indien er voor deze optie wordt gekozen, krijgt u er eveneens een extra maatwerkrapportage bij, omdat deze extra vragen uiteraard niet gebenchmarkt (vergeleken) kunnen worden. Onder ‘aanbod’ wordt deze mogelijkheid verder toegelicht.

 

8. Welke pakketten zijn verkrijgbaar?

Zoals aangegeven hebben wij gekozen voor een modulaire opzet van deze Peiling. We bieden in totaal drie pakketten (brons, zilver en goud) aan. In het aanbod staan deze pakketten verder uitgewerkt. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om u aan te melden voor deelname aan de kenniskringen.

 

9. Wanneer vindt de meting plaats?

In 2014 hebben we getracht met twee ronden per jaar te werken als start voor het afnemen van de Peiling. We hebben gemerkt dat dit voor veel gemeenten lastig is en dat er toch meer behoefte is aan een start op het voor de desbetreffende gemeente meest geschikte moment. Daarom hebben we besloten niet langer te werken met ronden, maar gaan we dit jaar meer organisch te werk. Dat betekent dat als u interesse hebt in het afnemen van de Peiling, wij op ieder gewenst moment kunnen starten.

 

10. Voor wie is deze Peiling bedoeld?

Deze Peiling is bedoeld voor alle gemeenten die willen werken aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat in de gemeente. Hieronder vallen uiteraard ook de gemeenten die in het verleden de BGO en of de BOK hebben laten uitvoeren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werken we ieder jaar met 2 rondes, één in het voorjaar en één in het najaar, waarbij we de Peiling in alle deelnemende gemeenten tegelijk starten.

De vernieuwde opzet van de Peiling OndernememingsKlimaat maakt het tevens voor kleinere gemeenten, die eerder wegens beperkte budgetten niet konden meedoen, mogelijk om deel te nemen.

 

11. Wat is de aanbevolen frequentie van de meting?

Uit ervaring blijkt dat gemeenten gemiddeld om het jaar of om de twee jaar een Peiling naar het ondernemingsklimaat laten uitvoeren. Totta research en Ecorys streven ernaar om voor zoveel mogelijk gemeenten op een vast moment te meten. Dit kan jaarlijks of tweejaarlijks zijn en bij voorkeur in dezelfde periode (voorjaar of najaar).  

 

12. Hoe meld ik me aan voor de eerstvolgende meting?

Aanmelden voor de Peiling kan via dit aanmeldformulier. Print deze uit, vul alle informatie in of aan en stuur deze ondertekend terug, bij voorkeur via e-mail (ingescand) naar info@peiling-ondernemingsklimaat.nl

 

Een moment a.u.b.